Κάλυκας: 12/76/25
Βλήμα: Flat nose, hollow point, rifled
Πυρίτιδα: Διβασική MAGNUM
Βύσμα: Ενσωματωμένο στο βλήμα
Κλείσιμο: Νέο Ειδικό Ημιαστεροειδές
Συσκευασία: 5/200

Category : ,

Share :

Ένα ραβδωτό μονόβολο hollow point, flat nose, rifled με ενσωματωμένη τάπα και MAGNUM γόμωση μας δίνει υψηλές ταχύτητα, ευθυβολία ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, μεταφέροντας όλη την κινητική ενέργεια στο θήραμα και αυξάνοντας την αρχική διάμετρο του βλήματος πάνω από 60% μετά από το χτύπημα.