* Εμβέλεια 300 μέτρα
* Ελαφρύς πομπός με οθόνη υγρών κρυστάλλων
* 12 κλίμακες συνεχούς έντασης και 12 κλίμακες στιγμιαίου ερεθίσματος
* Χειριστήριο ανθεκτικό στην υγρασία
* Φωτεινή ένδειξη όταν πέφτει η ένταση της μπαταρίας του κολάρου
* Ένδειξη στάθμης μπαταρίας στο χειριστήριο
* Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του κολάρου με μαγνητικό κλειδί που βρίσκεται στο χειριστήριο
* Εύκολος συγχρονισμός χειριστηρίου-κολάρων
* Προειδοποιητικός ήχος επερχόμενης ποινής
* Δυνατότητα ενίσχυσης της τάσης με το πάτημα ενός κουμπιού
* Αδιάβροχος δέκτης
* Μπαταρίες λιθίου