Από σήμερα μπορείς να ακούσεις έναν μόνο ήχο…τον ήχο της φύσης!!!
Η MIDLAND κατασκεύασε για εμάς τους κυνηγούς ότι καλύτερο δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα για τους λάτρεις της φέρμας.

Share :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ρύθμιση και έλεγχος 2 κολάρων με ένα τηλεχειριστήριο
• 6 διαφορετικές φωνές για την φέρμα (Επιλογή μέσω τηλεχειριστηρίου)
• Αποστολή δόνησης στο κολάρο του σκύλου
• Ευαισθησία στην κίνηση ρυθμιζόμενη από το τηλεχειριστήριο
• Ανίχνευση θέσης μέσω ηχητικού σήματος μέσω τηλεχειριστηρίου
• Απενεργοποίηση της εκπομπής ήχου από το κολάρο (Ολική σίγαση)
• Ήχοι προειδοποίησης και στο τηλεχειριστήριο
• Δόνηση και στο τηλεχειριστήριο
• Κολάρο 100% αδιάβροχο (Βύθιση σε 1 μέτρο βάθος)
• Επιτραπέζιος και αυτοκινήτου φορτιστής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για κολάρο και τηλεχειριστήριο.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εξαρτάται από ατμοσφαιρικές και περιβαντολλογικές συνθήκες. Σε ανοιχτό και καθαρό έδαφος η ακουστικότητα είναι πάνω από 500 μ.