Κάλυκας: 12/70/23
Σκάγια: Από 5 έως 9
Χρώμα: Πορτοκαλί
Πυρίτιδα: Μονοβασική
Βύσμα: Ελικοειδής Διασπορέας
Συσκευασία: 15/450

Share :

Το κλασικό φυσίγγιο διασποράς της εταιρίας SUPER KILL με τον ελικοειδή διασπορέα πλέον εξελιγμένο με την πυρίτιδα MG2 για αστραπιαίες βολές. Διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του ελικοειδή διασπορέα με πάρα πολύ υψηλές  ταχύτητες. Ρίχνεται από όλα τα τσοκαρίσματα με μεγάλη διασπορά ήδη από τα 8 μέτρα απόσταση.