Χωρίς στραγάλι, αθόρυβη για τον άνθρωπο αλλά δυνατή για τον σκύλο σας. Η συχνότητα της είναι επιλεγμένη έτσι ώστε να ακούγεται πίσω από εξαιρετικούς θορύβους, αέρα κτλ.

Share :

Προσπάθεια Σφυρίγματος: Μικρή
Ένταση Ήχου: Πολύ υψηλή
Τονικότα Ήχου: Απαλότατη