Κάλυκας: 12/70/25
Βολίδες: 11/0 8,65mm
Βλήμα: Flat nose, hollow point, rifled
Πυρίτιδα: Διβασική Magnum
Βύσμα: Συγκεντρωτικό
Υλικό μείωσης τριβής: Πολυμερικό
Κλείσιμο: Νέο Ειδικό Ημιαστεροειδές
Συσκευασία: 5/200

Share :

Ένα φυσίγγιο που συνδιάζει ενισχυμένη γόμωση 36gr. με ταχύτητες αντίστοιχες ελαφριών φυσιγγίων. Τα σκάγια έχουν μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα άρα μεγαλύτερη κινητική ενέργεια και συνεπώς καταβάλουν το θήραμα σε ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις.